JEDZ Elektronicznie

Od 18 kwietnia 2018 r. obowiązkiem Zamawiającego będzie przyjmowanie JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej. Elektronicznie nie oznacza wcale w każdej formie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), dopuszczone są następujące struktury danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt. Zamawiający nie może więc narzucić innych rodzajów plików, niż dopuszczone w w/w rozporządzeniu.

Uwaga
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD/DVD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Bardzo ważne jest również to, żeby dokument JEDZ był podpisany. Podpisanie następuje za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).


Od 18 października 2018 r. JEDZ składany jest elektronicznie poprzez narzędzia do elektronicznej komunikacji. Na rynku działa wiele różnego rodzaju systemów służących do prowadzenia postępowań w sposób elektroniczny zgodnie z ustawą PZP. Także Urząd Zamówień Publicznych opublikował coś w rodzaju portalu zo zamówień elektronicznych - "miniPortal", który powstał jako program przejściowy między e-Portalem a stanem wymaganym ustawą.

Osobiście zachęcam do skorzystania póki co z rozwiązań komercyjnych. Sam z takiego rozwiązania korzystam i jestem zadowolony. Cała komunikacja, oferty, JEDZ, wymagane oświadczenia i dokumenty przekazywana jest za pomocą dedykowanego rozwiązania. Nie muszę już martwić się o zabezpieczenia JEDZ, odszyfrowywania, pobierania dodatkowych aplikacji etc. Naprawdę warto.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz