Protokół z postępowania

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musi być dokumentowane, oczywiście Zamawiający posiadają dokumenty, jakie są wykorzystywane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale różni Zamawiający wykonują określone czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w różny sposób.

Żeby niczego nie pominąć i żeby wszystkie czynności w postępowaniu były przeprowadzone przez Zamawiających w sposób zgodny z prawem ustawodawca wprowadził do prawa zamówień publicznych obowiązek sporządzania protokołu z postępowania. Art. 96 ustawy PZP określa zakres informacji jakie mają znaleźć się w protokole, z kolei wzór protokołu określony został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128)

Jeśli więc Zamawiający wypełniają protokół na bieżąco prawie na pewno nie popełnią podstawowych błędów przy udzieleniu zamówienia - będą pamiętać o opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, czy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prawidłowo oszacują zamówienie, czy wreszcie nie zapomną o zebraniu od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

Zachęcam więc do wypełniania protokołu "na bieżąco".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz