Zmiana wartości progowych oraz kurs euro od 2018 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Zmienione zostały wartości progowe stosowania dyrektywy dla zamówień klasycznych:
 • z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych ;
 • z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.
Zmienione zostały wartości progowe stosowania dyrektywy dla zamówień klasycznych:
 • z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług ;
 • z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.
Zmieniona została wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kwota progowa:
 • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
 • 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
 • 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
 • 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
 • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
 • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
 • 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.
Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi 4,3117.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz